Historie verzí doplňku Fission

12 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.9 23.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 56.*

Changes since version 1.0.8:
* Fixed two issues with the smoother progress bar

Verze 1.0.8 23.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.5.*

Changes since version 1.0.3:
* The progress bar is smoother, and correctly updated when changing tabs.
* Added several new locales.

Verze 1.0.3 20.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.5b4pre

Changes from version 1.0.2:
* Fixed a regression introduced in version 1.0.2.

Verze 1.0.2 20.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.1b2

Changes since version 1.0:
* Updated for Firefox 3.1 Beta 2
* Dropped support for Firefox 2.0 (use version 1.0 instead)

Verze 1.0 20.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0.*

Changes since version 0.9.7.1:
* Two theme tweaks for Firefox 3.0

Verze 0.9.7.1 20.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0.*

Changes since version 0.9.5:
* Minor tweaks for Firefox 3.0 (RC1)

Verze 0.9.5 19.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0b5

Changes since version 0.9.4:
* Fixed missing Mac theme support for Firefox 3.0 Beta 4

Verze 0.9.4 19.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0b4

Changes from version 0.9:
* Compatibility changes for the upcoming Firefox 3.0 Beta 4
* Several new locales

Mac users: Please note that this version isn't compatible with Firefox 3.0 Beta 3!

Verze 0.9 15.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 3.0b2

Changes from version 0.8.8
* Transparent images now let the address bar background shine through
* Connection status and mouse-over link are now hidden when the address bar is focused
* Updated for Firefox 3.0 Beta 1

Verze 0.8.8 14.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 2.0.0.*

UPDATE 0.8.8: Fixed a few minor bugs and added more translations.

Verze 0.8.7 12.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 2.0.0.*

UPDATE 0.8.7: Fixed a few minor bugs and added more translations.

Verze 0.7 4.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 1.5.0.*