Historie verzí doplňku FireStorage Plus!

10 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.7.1-signed.1-signed 41.3 KiB Podporuje Firefox 17.0 - 56.*

* upgrades the toolbar to be ready for Firebug 2.0+
* small enhancements , code cleanup.

Verze 1.6.3.1-signed.1-signed 43.4 KiB Podporuje Firefox 17.0 - 30.*

no changes made except to the install.rdf to bump the supported firefox version.

Verze 1.6.2.1-signed.1-signed 44.3 KiB Podporuje Firefox 17.0 - 24.*

Verze 1.6.1.1-signed.1-signed 44.2 KiB Podporuje Firefox 17.0 - 22.*

* bug-fix storageTable is null
* Polish localization support
* German localization typo fix

Verze 1.5.1-signed.1-signed 43.3 KiB Podporuje Firefox 17.0 - 22.*

* Added column resizing
* Keep the inspected rows open upon storage manipulation / rebuilding the panel

Verze 1.4.1-signed.1-signed 41.4 KiB Podporuje Firefox 17.0 - 22.*

* Added Localization
* Added Observer to console logging
* Added Toolbar for Storage selection
* Added Scope

Verze 1.3.1-signed.1-signed 32.9 KiB Podporuje Firefox 17.0 - 20.*

* Added color type indicators to the various storages

Verze 1.2.1-signed.1-signed 32.7 KiB Podporuje Firefox 17.0 - 20.*

Added Copy, Paste, Delete, Edit and Create functionality in the context menu (right mouse click). Also added an about dialog to easily identify which version is installed.

Verze 1.1.1-signed.1-signed 29.0 KiB Podporuje Firefox 17.0 - 20.*

Added new layout to more resemble the cookies panel of firebug:

* Now supports JSON tab and interface to browse the object
* Sort column, by name, value and type

Verze 1.0.1-signed.1-signed 27.1 KiB Podporuje Firefox 17.* - 20.*