Historie verzí doplňku FireStorage Plus!

10 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.7 36.6 kB Podporuje Firefox 17.0 a novější

* upgrades the toolbar to be ready for Firebug 2.0+
* small enhancements , code cleanup.

Verze 1.6.3 39.4 kB Podporuje Firefox 17.0 a novější

no changes made except to the install.rdf to bump the supported firefox version.

Verze 1.6.2 38.5 kB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Verze 1.6.1 38.5 kB Podporuje Firefox 17.0 a novější

* bug-fix storageTable is null
* Polish localization support
* German localization typo fix

Verze 1.5 37.7 kB Podporuje Firefox 17.0 a novější

* Added column resizing
* Keep the inspected rows open upon storage manipulation / rebuilding the panel

Verze 1.4 35.8 kB Podporuje Firefox 17.0 a novější

* Added Localization
* Added Observer to console logging
* Added Toolbar for Storage selection
* Added Scope

Verze 1.3 28.1 kB Podporuje Firefox 17.0 a novější

* Added color type indicators to the various storages

Verze 1.2 27.9 kB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Added Copy, Paste, Delete, Edit and Create functionality in the context menu (right mouse click). Also added an about dialog to easily identify which version is installed.

Verze 1.1 24.3 kB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Added new layout to more resemble the cookies panel of firebug:

* Now supports JSON tab and interface to browse the object
* Sort column, by name, value and type

Verze 1.0 22.5 kB Podporuje Firefox 17.* a novější