Historie verzí doplňku FireQuery

10 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.4.1 116.4 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

* compatibility with jQuery 2.0+
* compatibility with Firebug 1.12.0

Verze 1.3 106.7 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

* updated for more strict Firefox 17 security model
* yellow highlighting of data changes works more reliably in HTML Panel

Verze 1.2 104.4 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 - 2.0.*

* fixed broken jQuery.data when using "Show internal jQuery data"

Verze 1.1 104.4 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 - 2.0.*

* jQuery 1.7.1 does not present internal jQuery data structures in .data() call anymore, see FAQ
* marked as compatible with Firefox 11.*
* fixed compatibility with Firebug 1.9
* updated jQuery to 1.7.1 (jQuerify feature)

Verze 1.0 97.3 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

* marked as compatible with Firefox 5.*
* fixed broken compatibility with Firebug 1.8
* updated jQuery to 1.6.1 (jQuerify feature)
* updated jQueryLint to 1.1

Verze 0.9 89.1 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 - 2.0.*

* upgraded jQuery to v1.5 for jQuerify

Verze 0.8 79.9 kB Podporuje Firefox 2.0 - 4.0b8pre, SeaMonkey 2.0 - 2.0.*

* fixed compatibility with Firebug 1.6 and early Firebug 1.7 alpha
* upgraded jQuerify to inject jQuery v1.4.3
* upgraded jQuery Lint to v1.01

Verze 0.7 73.7 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.7a1pre, SeaMonkey 2.0 - 2.0.*

* added jQuery Lint support, see: http://github.com/jamespadolsey/jQuery-Lint
* fixed Firebug version check bug
* fixed incorrect object representation in console (issue #10)

Verze 0.6 63.5 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.7a1pre, SeaMonkey 2.0 - 2.0.*

* fix retrieval of jQuery.data with jQuery 1.4+ (missing data in HTML panel and missing small envelope icons)
* extended test page to enable testing historical jQuery versions
* jQuerify script upgraded to jQuery 1.4.2

Verze 0.5 62.5 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.7a1pre, SeaMonkey 2.0 - 2.0.*

* [darwin] jQuerify script upgraded to jQuery 1.4
* [sroussey] Firebug 1.5 compatibility (thanks to Steven Roussey)
* [darwin] fixed mysterious bug with jQueryUI and it's datepicker (more info)