Historie verzí doplňku FireLogger

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.3.1-signed.1-signed 123.9 KiB Podporuje Firefox 3.5 a novější

* compatibility updates with Firebug 1.12.0

Verze 1.2.1-signed.1-signed 123.9 KiB Podporuje Firefox 3.5 a novější

* do not send X-FireLogger header when Firebug's Logger panel is disabled
* updated compatibility with Firebug 1.9
* marked as compatible with Firefox 11.*

Verze 1.1.1-signed.1-signed 123.9 KiB Podporuje Firefox 3.5 a novější

* compatibility fixes for Firebug 1.8.1 and Firefox 6.*
* using native Firefox's JSON parser (faster)
* using nsILoginManager for storing site-protection password (safer)

Verze 1.0.1-signed.1-signed 128.6 KiB Podporuje Firefox 3.0.9 a novější

* enabled for Firefox 4.0
* fixed minor bug when list of rewrite rules was not populated into UI after opening preferences window