Historie verzí doplňku FireGestures

95 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.10.2 409.6 kB Podporuje Firefox 41.0 a novější

x [Nightly44.0a1][e10s] Fixed: "cross-process JS call failed" error.

Verze 1.10.1 410.0 kB Podporuje Firefox 31.0 a novější

x [Nightly43.0a1] Fixed: mappings are empty.

Verze 1.10 410.0 kB Podporuje Firefox 31.0 a novější

+ Implements mouse trail with HTML5 canvas.
+ [E10S] Now compatible with multi-process mode.
+ [E10S] Mouse gesture now works on Flash plug-ins if multi-process enabled.
+ Improved mouse gesture with middle-button: now auto-scroll will be cancelled after starting to recognize a gesture.
+ Improved 'Search for selection' command. Now works on textarea.
- Removed '[Hybrid] Send...' command. If you need it, get a script instead.

Verze 1.10a3 192.3 kB Podporuje Firefox 31.0 a novější

Fixed bug: trail misalignment after resizing/moving window.

Verze 1.10a2 192.1 kB Podporuje Firefox 31.0 a novější

+ Implement mouse trail with HTML5 canvas.
+ Improved 'Search for selection' command. Now works on textarea.
- Removed '[Hybrid] Send...' command. If you need it, get a script instead.

Verze 1.10a1 191.1 kB Podporuje Firefox 31.0 a novější

+ Implement mouse trail with HTML5 canvas.
+ Improved 'Search for selection' command. Now works on textarea.

Verze 1.9b6 196.8 kB Podporuje Firefox 31.0 a novější

x Fixed: '[Popup] Search for Selection with...' does not work.

Verze 1.9b5 196.7 kB Podporuje Firefox 31.0 a novější

+ Now compatible with Nightly 40.0a1.

Verze 1.9b4 196.9 kB Podporuje Firefox 31.0 a novější

+ [E10S] Added support to multi-process tabs.
x Fixed bugs related to mouse gesture with left-button and middle-button.
x [E10S] Fixed bugs related to swipe gesture.
+ [E10S] Mouse gesture now works on all Flash movies.
+ Improved mouse gesture with middle-button: now auto-scroll will be cancelled after starting to recognize a gesture.

Verze 1.9b3 196.9 kB Podporuje Firefox 31.0 a novější

+ [E10S] Added support to multi-process tabs.
x Fixed bugs related to mouse gesture with left-button and middle-button.
x [E10S] Fixed bugs related to swipe gesture.
+ [E10S] Mouse gesture now works on all Flash movies.
+ Improved mouse gesture with middle-button: now auto-scroll will be cancelled after starting to recognize a gesture.

Verze 1.9b2 196.4 kB Podporuje Firefox 31.0 a novější

+ [E10S] Added support to multi-process tabs.
x Fixed bugs related to mouse gesture with left-button and middle-button.
+ Improved mouse gesture with middle-button: now auto-scroll will be cancelled after starting to recognize a gesture.

Verze 1.9a4 196.8 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

[E10S] Added support to multi-process tabs.
***IMPORTANT!!***
Note that this is early version of E10S-compatibililty and may have several problems.

Verze 1.9a3 196.7 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

[E10S] Added support to multi-process tabs.
***IMPORTANT!!***
Note that this is early version of E10S-compatibililty and may have several problems.

Verze 1.9a2 194.1 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

[E10S] Added support to multi-process tabs.
***IMPORTANT!!***
Note that this is early version of E10S-compatibililty and may have several problems.

Verze 1.8.7.1-signed 394.9 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

+ Supports saving PDF files.

Verze 1.8.6.1-signed 394.0 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

[Firefox29+] Add '[Popup] Open menu' command.

Verze 1.8.5.1-signed 391.2 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

x Fixed: 'NASA Night Launch' theme is not applied to popup.

Verze 1.8.4.1-signed 393.2 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

x Fixed: Custom toolbars disappear in the previous version 1.8.3.
x Fixed: Gestures doesn't work on new Google Maps in the previous version 1.8.3.

Verze 1.8.3b1 393.4 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

+ Now gestures on HTML:canvas element are suppressed.

Verze 1.8.2.1-signed 393.4 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

+ Improved '[Popup] Show All Tabs' command.
x [Mac][Linux] fixed some bugs related to popup.
x Fixed: 'tabContainer.mAllTabsPopup is null' error occurred on '[Popup] List all tabs' command.

Verze 1.8.1.1-signed 393.2 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

+ Improved '[Popup] Show All Tabs' command.
x [Mac][Linux] fixed some bugs related to popup.
x Fixed: 'tabContainer.mAllTabsPopup is null' error occurred on '[Popup] List all tabs' command.

Verze 1.8.1-signed 393.1 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

+ Improved '[Popup] Show All Tabs' command.
x [Mac][Linux] fixed some bugs related to popup.

Verze 1.8a3 185.4 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

+ Improved '[Popup] Show All Tabs' command.
x [Mac][Linux] fixed some bugs related to popup.

Verze 1.8a2 185.1 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

+ Improved '[Popup] Show All Tabs' command.
x [Mac][Linux] fixed some problems related to popup.

Verze 1.8a1 184.7 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

x [Mac][Linux] fixed some problems related to popup.

Verze 1.7.15.1-signed 390.5 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

x Fixed bug: [Mac][Linux][Firefox26+] 'Scroll to Top' etc. don't work on twitter.com.

Verze 1.7.14.1-signed 390.5 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

x Fixed bug: cannot expand combo box if trigger button is left.

Verze 1.7.13.1-signed 390.4 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

x Fixed bug: [Nightly 27.0a1] Right-click menu not surpressed after rocker or wheel gestures.

Verze 1.7.12.1-signed 390.4 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

x [Nightly26.0a1] FireGestures doesn't work normally due to the change for Bug 821687.
x [PaleMoon24] Fixed the compatibility.

Verze 1.7.10.1-signed 387.9 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

+ Added tool-tip to 'Recently Closed Tabs' popup.