Historie verzí doplňku Firefinder for Firebug

8 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.4.1-signed.1-signed 34.8 KiB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Security improvements

Verze 1.2.2.1-signed.1-signed 35.5 KiB Podporuje Firefox 3.5 a novější

- Serbian translation
- Fixed context menu bug

Verze 1.2.1-signed.1-signed 33.2 KiB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Firebug 1.9 compatibility

Verze 1.1.1-signed.1-signed 54.5 KiB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Added Firebug 1.8+ compatibility

Verze 1.04.1-signed.1-signed 33.2 KiB Podporuje Firefox 3.5 a novější

New Polish translation

Verze 1.01.1-signed.1-signed 35.7 KiB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Ensured Firefox 3.6 compatibility

Verze 1.0 29.0 KiB Podporuje Firefox 3.5 - 3.5.*

- Code collaboration with the FriendlyFire feature, share selected element's code online
- Support for auto-selecting element when hovering the page
- Support for context menu click
- Inspect link integrated with Firebug's HTML panel
- Better performance
- Better integration with Firebug in general
- Just one button to filter, which automatically detects if it's a CSS filter or an XPath expression

Verze 0.91 25.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.5.*

Fixed code collision which could affect the toolbars of other extensions such as the Web Developer Toolbar, Delicious and others.