Historie verzí doplňku Firebug Paint Events

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.1.8.1-signed.1-signed 10.1 KiB Podporuje Firefox 3.1b1 - 56.*

Added compatibility with latest versions of firebug.

Verze 0.1.7 6.0 KiB Podporuje Firefox 3.1b1 - 3.6.*