Historie verzí doplňku Find To Center

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.2011103001 21.5 KB Podporuje Firefox 3.6 a novější

Fixed due to Bug 684821 - Remove nsIDOMNSHTMLElement

Verze 0.2010070901 22.5 KB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Improved: Works on Minefield 4.0b2pre ( Bug 566736 - Lazily initialize the find toolbar)

Verze 0.2010051601 21.5 KB Podporuje Firefox 3.5 - 3.7a5pre

Fixed: compatibility with SearchBox Companion