Historie verzí doplňku Find That Link by SEO Weather

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.4 30.5 KB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Improvement to the search functionality. Now will only pick up links with the exact domain entered.

Verze 0.3 30.5 KB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 0.2 57.0 KB Podporuje Firefox 3.0 a novější