Historie verzí doplňku File Downloader

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.9.10 528.4 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější