Historie verzí doplňku Feedly Notifier

33 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1.2 312.3 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

  • Login error fixed
  • Some UI bugfixes

Verze 1.1.0 318.4 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

  • Russian translation
  • French translation
  • Desktop notifications
  • Read article in the popup window
  • "Read all" button
  • RTL text direction support
  • Show full article feature

Verze 1.0.0 307.4 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější