Historie verzí doplňku Feedly Helper for Tab Badge

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 4.1-signed.1-signed 12.0 KiB Podporuje Firefox 26.0 a novější

Update to reflect a change in the website.

Verze 3.1-signed.1-signed 12.0 KiB Podporuje Firefox 24.0 a novější

Verze 2.1-signed.1-signed 12.0 KiB Podporuje Firefox 24.0 a novější

Verze 1.1-signed.1-signed 12.0 KiB Podporuje Firefox 23.0 a novější