Historie verzí doplňku Feedly Helper for Tab Badge

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 4 8.2 kB Podporuje Firefox 26.0 a novější

Update to reflect a change in the website.

Verze 3 8.2 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

Verze 2 8.2 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

Verze 1 8.2 kB Podporuje Firefox 23.0 a novější