Historie verzí doplňku Favorite Users - Hacker News

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1.1-signed.1-signed 15.6 kB Podporuje Firefox 26.0 a novější

Added icon to install manifest
Fixed issue with removed addon-page in Firefox 35

Verze 1.0.1-signed.1-signed 182.9 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější