Historie verzí doplňku Fasterfox Lite

8 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 3.9.9Lite 169.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 3.9.8Lite 788.5 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, Mobilní 4.0 a novější

- Firefox version 3.6. and lower repaired

Verze 3.9.7Lite 167.9 kB Podporuje Firefox 4.0b1 a novější

- minor bug fixes

Verze 3.9.6Lite 163.8 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 3.9.5Lite 162.8 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 3.9.4Lite 160.8 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Verze 3.9.1Lite 156.7 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

No longer using a jar file to compress the chrome files.

Verze 3.9Lite 129.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

This addon no longer changes the connection setting when first installed. You must use this addon's options window to change any of the settings.