Historie verzí doplňku Fast Translation

10 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.10.4.1-signed 34.0 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Bug fixes (multiline text support).

Verze 1.10.3.1-signed 33.6 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Fixed to work with new version of Google Translate.

Verze 1.10.2.1-signed 33.8 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

New languages: Traditional Chinese, Hausa, Igbo, Maori, Mongolian, Nepali, Somali, Yoruba, Zulu.
Fixed bug causing duplicates in last used languages list.
Australis ( >= Firefox 29) ready.

Verze 1.10.1.1-signed 31.6 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Fixed bugs.

Verze 1.10.0.1-signed 31.5 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

New languages: Bosnian, Cebuano, Hmong, Javanese, Khmer, Lao, Marathi.
Three last used languages are now on the top of the languages select lists.
New keyboard shortcuts in the Fast Translation window:
- ESC - close window
- CTRL + S - switch languages
- CTRL + T - translate

Verze 1.09.3.1-signed 30.8 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Fixed keyboard shortcut for Firefox >= 16
Some small updates

Verze 1.09.1-signed 29.7 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

New languages support, i.e. Latin and Esperanto.
Button to place in add-on toolbar.
Fixes to improve work with longer text.
Fixes for handling special characters.

Verze 1.08.1-signed 25.6 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Firefox 4 compatible!
Added translating in real-time - now it's even faster!
Added new languages support (alpha): Armenian, Azerbaijani, Basque, Georgian, Haitian Creole, Urdu.
Fixed long text translation (up to 10000 characters).
Added spellcheck in input box.
A few various fixes.

Verze 1.07 13.3 kB Podporuje Firefox 3.5 - 3.7a6pre

* Fixed cooparation with Google Translate
* Added option to translate whole page
* New icon

Verze 1.06 7.2 kB Podporuje Firefox 3.5 - 3.7a1pre

* Added new languages support (Afrikaans, Belarusian, Icelandic, Irish, Macedonian, Malay, Persian, Swahili, Welsh, Yiddish)
* Fixed long text translation