Historie verzí doplňku Photo Zoom for Facebook™

48 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 63.0 182.9 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 a novější, Firefox 42.0 a novější

Verze 62.1 182.9 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 a novější, Firefox 42.0 a novější

Verze 62.0 190.0 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 a novější, Firefox 42.0 a novější

Verze 61.3 189.9 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 a novější, Firefox 42.0 a novější

Verze 61.2 189.2 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 a novější, Firefox 42.0 a novější

Verze 49.1 36.9 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 56.*, SeaMonkey 2.0 - 2.49

Verze 49.0 36.9 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 52.0, SeaMonkey 2.0 - 2.49

Verze 48.2 37.3 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 51.0, SeaMonkey 2.0 - 2.48

Verze 48.1 37.2 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 51.0, SeaMonkey 2.0 - 2.48

Verze 48.0 29.9 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 51.0, SeaMonkey 2.0 - 2.48

Verze 47.2 28.4 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 51.0, SeaMonkey 2.0 - 2.48

Verze 47.1 28.4 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 51.0, SeaMonkey 2.0 - 2.48

Verze 47.0 28.4 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 50.0, SeaMonkey 2.0 - 2.47

Verze 45.2 28.4 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 45.*, SeaMonkey 2.0 - 2.42

Verze 45.1 24.1 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 47.*, SeaMonkey 2.0 - 2.42

Code Maintenance

Verze 45.0 24.1 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 45.*, SeaMonkey 2.0 - 2.42

Toolbar Abbreviation Support

Verze 44.0 24.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 45.*, SeaMonkey 2.0 - 2.42

Firefox 44 Support

Verze 43.7 24.8 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 45.0, SeaMonkey 2.0 - 2.42

Update Support

Verze 43.4 24.1 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 45.0, SeaMonkey 2.0 - 2.42

Skin Support

Verze 42.2 25.3 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 45.0, SeaMonkey 2.0 - 2.42

Toolbar Overflow Support

Verze 42.1.1-signed 25.3 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 45.0, SeaMonkey 2.0 - 2.42

Code Clean-up

Verze 41.0 30.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 45.0, SeaMonkey 2.0 - 2.41

Keyboard Short-cut Support

Verze 40.0 29.8 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 44.0, SeaMonkey 2.0 - 2.39

HTTPS Support

Verze 38.0-signed 29.8 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 42.0, SeaMonkey 2.0 - 2.39

Toolbar Overflow Support

Verze 36.0.1-signed 29.8 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 40.0, SeaMonkey 2.0 - 2.37

Tools Menu Support

Verze 35.2.1-signed 29.8 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 39.0, SeaMonkey 2.0 - 2.36

Tools Menu Support

Verze 35.1.1-signed 29.5 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 39.0, SeaMonkey 2.0 - 2.36

Code Maintenance

Verze 35.0.1-signed 29.6 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 38.0, SeaMonkey 2.0 - 2.35

Firefox 38 Support

Verze 34.2.1-signed 29.6 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 38.0, SeaMonkey 2.0 - 2.35

Ajax Support

Verze 34.1.1-signed 29.6 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 38.0, SeaMonkey 2.0 - 2.35

SeaMonkey 2.35 Support