Historie verzí doplňku Facebook - Delete My Timeline

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.4 183.0 kB Podporuje Firefox 0.3 a novější