Historie verzí doplňku Extended Manager

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1.2.1-signed.1-signed 45.6 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Verze 1.1.1.1-signed.1-signed 47.2 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Verze 1.1.0.1-signed.1-signed 43.2 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější