Historie verzí doplňku Extended Manager

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1.2.1-signed.1-signed 44.6 KiB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Verze 1.1.1.1-signed.1-signed 46.1 KiB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Verze 1.1.0.1-signed.1-signed 42.2 KiB Podporuje Firefox 18.0 a novější