Historie verzí doplňku Enable-Disable weak SSL ciphers

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze withIcons 189.2 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze initial_release.rev22 184.6 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější