Historie verzí doplňku Email Extractor

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.3.1-signed.1-signed 25.9 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Features Added
- Removed duplicate emails
- Option to extract emails from all tabs

Verze 1.2.1-signed.1-signed 25.5 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Features Added
- option to copy extracted emails
- option to export extracted emails as text file
- option to clear the extracted emails
- option to choose from between two locations to save the exported file

Verze 1.1.1-signed.1-signed 23.2 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

updated the version with the code review comments

Verze 1.0.1-signed.1-signed 40.7 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější