Historie verzí doplňku Email Extractor

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.3.1-signed.1-signed 25.3 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Features Added
- Removed duplicate emails
- Option to extract emails from all tabs

Verze 1.1.1-signed.1-signed 22.7 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

updated the version with the code review comments