Historie verzí doplňku Edit Middle

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2 1.0 KiB Podporuje Firefox 3.0pre - 3.0.*

Better support when autoFill is enabled. Lowered minVersion to 3.0pre.