Historie verzí doplňku EdgeWise

14 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 3.3.2 51.3 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

Set "All Actions Menu" font color

Verze 3.3.1 51.3 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

Make "All Actions Menu" scrollable, optionally multi-column

Verze 3.3.0 48.6 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

* Add Preset "Tabs New CloneConfig"
* Ensure "Fast Single-Click" performance (internal)

Verze 3.2.0 48.3 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

* Add "Key+Click" link to Options Panels
* Add Action "Browser Back -> Tab Close" (per user request)

Verze 3.1.0 48.0 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

* Add setting "Tab Focus Active" to control "Tabs New Focus" conflicts
* AltKey + Click and Double-Click Action "n/a" now provide
"Fast Single-Click" execution
* Options Panel is reloaded after "Load Options from Disk file"
* Add version number to Options panels

Verze 3.0.3 46.6 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

*. Optional Actions for "Tabs Close Current" on Last Tab
*. Minor GUI repair

Verze 3.0.2 39.7 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

Add Action "Tabs Duplicate Current"

Verze 3.0.1 39.6 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

* Fix "History Pages" - No Menu Title, No Menu if empty
* Add Action "Audio Focus First Active"
* Add Action "Window FullScreen Toggle"

Verze 3.0.0 40.1 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

Different EdgeWise Configurations can now be assigned to specific Tabs, and will persist across a Firefox restart.
Many other additions and modifications, including support for Firefox 45 and Multiprocess.

Verze 2.0.4 20.2 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

Fix Scroll/Serial-Click assignment regression.

Verze 2.0.3.1-signed 20.2 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

Allow Actions for 'pinned' Tabs, except 'Tabs Close Current'

Verze 2.0.2.1-signed 20.1 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

Changes this version:
* Change Help text
* Fix Alert message title
* Add "Hint" link on Options panel

Verze 2.0.1.1-signed 18.9 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

Changes this version:
* Detect Long-Press on buttons
* Add Action "History All"
* Add Action "History Pages"
* Add Action "History Closed Tabs"
* Ignore disrupting Actions for 'pinned' Tabs
* Use Tabs for Options GUI
* Add "Long-Press Time" Options setting
* Add "History Closed Tabs Maximum" Options setting
* Remove "EdgeWise functionality is not active during Add-ons Management" Help line
* Change "minVersion" to 20
* Display Help on first install/use

Verze 1.0.2.1-signed 14.7 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější