Historie verzí doplňku EdgeWise

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.0.3 20.2 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

Allow Actions for 'pinned' Tabs, except 'Tabs Close Current'

Verze 2.0.2 20.1 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

Changes this version:
* Change Help text
* Fix Alert message title
* Add "Hint" link on Options panel

Verze 2.0.1 18.9 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

Changes this version:
* Detect Long-Press on buttons
* Add Action "History All"
* Add Action "History Pages"
* Add Action "History Closed Tabs"
* Ignore disrupting Actions for 'pinned' Tabs
* Use Tabs for Options GUI
* Add "Long-Press Time" Options setting
* Add "History Closed Tabs Maximum" Options setting
* Remove "EdgeWise functionality is not active during Add-ons Management" Help line
* Change "minVersion" to 20
* Display Help on first install/use

Verze 1.0.2 14.7 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 1.0.1 14.5 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější