Historie verzí doplňku EasyAccent

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.65.1-signed.1-signed 7.9 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 56.*

Added capital greek letters, non-breaking space

Verze 0.6 4.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 4.0b8pre

Changed ctrl-0 modifier to ctrl-* to avoid conflicting with firefox's own ctrl-0 shortcut. This means every ctrl-0-prefix should be ctrl-* instead. Also added greek letters via ctrl-\ and british pound sign in ctrl-*. Also added hungarian umlauts.

Verze 0.51 3.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 3.6a1pre

No changes made -- just modified list of platforms supported.

Verze 0.51 3.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 3.0.*

Changed prefix key for special characters that don't have a specific accent on them from CTRL-' to CTRL-0. Added codes for copyright, trademark, registered trademark, degree.