Historie verzí doplňku Easy Youtube Video Downloader Express

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 9.16 25.9 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 - *, Firefox 48.0 a novější

- On popular demand the addon now asks for Download save location
- Detects the new experimental Youtube material/polymer design and warns users with possible solution to fix the issue.

Verze 9.15 34.0 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 - *, Firefox 48.0 a novější

- Fixed missing download button on further video navigation after initial page load
- Fixed broken progress updates inside transcode iframe

Verze 9.14a 33.9 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 - *, Firefox 48.0 a novější

- Fixes detection of 1080p full-hd manifest
- Codebase ported to web-extension

Verze 9.12 23.8 KiB Podporuje Firefox 14.0 - 54.0, SeaMonkey 2.11 - 2.51

- Fixes Youtube video downloads after code changes