Historie verzí doplňku DSLR Notifier

8 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.2 25.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 56.*, SeaMonkey 1.0 - 1.5a

Verze 1.1 25.0 KiB Podporuje Firefox 1.4.1 - 1.5.0.*

Verze 1.0 31.0 KiB Podporuje Firefox 1.4.1 - 1.5.0.*

Verze 0.9 24.0 KiB Podporuje Firefox 0.8 - 1.5.0.*

Verze 0.8.2 23.0 KiB Podporuje Firefox 0.8 - 1.0+

Updated to fix compatibility issues with FF 1.0.5

Verze 0.8.1 19.0 KiB Podporuje Firefox 0.8 - 1.0.4

Verze 0.7 17.0 KiB Podporuje Firefox 0.8 - 1.0+

Version 0.7 features new preferences and tighter control over the look and functionality of the extension.

Verze 0.6.9 13.0 KiB Podporuje Firefox 0.9 - 1.0+