Historie verzí doplňku Download Flash and Video

80 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.74 120.7 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Some code adjustments

Verze 1.73 120.7 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Improved flash/video detection.

Verze 1.72.1-signed 120.3 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Fixed video detection issues

Verze 1.71.1-signed 120.6 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Fixed Flash detection.

Verze 1.70.1-signed 120.3 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Fixed an issue with the downloads folder path.
(*) Removed unnecessary code.

Verze 1.69.1-signed 120.5 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Minor changes

Verze 1.68.1-signed 118.5 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Fixed a problem in Firefox 26 and above - where downloads didn't show their progress while downloading.

Verze 1.67.1-signed 118.3 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Small fixes.

Verze 1.66.1-signed 118.1 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Fixed an important bug with YouTube

Verze 1.65.1-signed 118.2 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Improved YouTube video detection

Verze 1.64.1-signed 119.7 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Improved YouTube recognition code.

Verze 1.63.1-signed 117.1 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Minor bug fixes

Verze 1.62.1-signed 117.1 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

A few fixes

Verze 1.61.1-signed 115.0 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Will no longer overwrite existing files when saving with the option "Start Downloads Immediately".
(*) Adds a quality tag to the end of each video filename for YouTube/Dailymotion videos.

Verze 1.60.1-signed 115.2 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Will no longer overwrite existing files when saving with the option "Start Downloads Immediately".
(*) Adds a quality tag to the end of each video filename for YouTube/Dailymotion videos.

Verze 1.59.1-signed 116.5 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Cleaned up code.

Verze 1.58.1-signed 117.4 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Code modifications

Verze 1.57.1-signed 117.3 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Code adjustments

Verze 1.56.1-signed 117.3 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Code optimizations

Verze 1.55.1-signed 116.5 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Fixed a few bugs.
(*) Fixed a few compatibility bugs with Firefox 29.

Verze 1.54.1-signed 115.6 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Code restructured

Verze 1.53.1-signed 109.9 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Returned the Add-on Bar Icon (Note: As of Firefox version 29, the Add-on Bar will be removed completely by Mozilla)
(*) Bug fixes

Verze 1.52.1-signed 106.8 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Code adjustments for the upcoming release of Firefox 29.
(*) Options menu changes.

Verze 1.51.1-signed 107.6 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Fixed a YouTube bug.

Verze 1.49.1-signed 107.1 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Code adjustments

Verze 1.48.1-signed 107.8 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Important YouTube fix - loads videos better now.

Verze 1.47.1-signed 107.7 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Improved YouTube support - now works well with the Red Progress bar when switching between videos on a single page.

Verze 1.46.1-signed 107.0 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Added compatibility with Firefox 27.*.

Verze 1.45.1-signed 106.9 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) A few code optimizations and bug fixes.

Verze 1.44.1-signed 106.9 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) A few code optimizations.