Historie verzí doplňku Document Map

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.6.1 20.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 56.*

Verze 0.6 20.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 3.0a1

New, much improved, icon by Florian Engerer.

Correctly incorporates alt text from images into the heading text.

Verze 0.5 18.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 1.5.0.*

Now has an icon. The icon sucks though. Contributions welcome :)

Verze 0.4 16.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 1.0