Historie verzí doplňku DM BBCode Extension

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.1 338.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.6.*

Fixed a bug that caused the image uploading window to hang around when the uploader was launched from a popup.

Verze 1.2 149.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.6a1pre

Fixed bug: Textarea BBCode menu was always displaying, now it only shows when right clicking on a text area