Historie verzí doplňku Disconnect Search

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.4.1 254.9 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Verze 2.0.3 256.9 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější