Historie verzí doplňku Disable HTTP Referer at Startup

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.0.2.rev5.1.1-signed 76.4 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Repacked with the SDK version 1.14

Verze 0.0.2.rev5.1-signed 78.8 kB Podporuje Firefox 12.0 a novější

What's New!!

1) Enable/Disable write messages on error console.
2) Restore prior value if addon disabled or uninstalled

Verze 0.0.1.1-signed 75.7 MB Podporuje Firefox 12.0 a novější