Historie verzí doplňku Dimmer

7 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.3.1-signed 6.2 kB Podporuje Firefox 13.0 a novější

Updated version number.

Verze 1.2.1-signed 6.2 kB Podporuje Firefox 13.0 a novější

This version introduces an alternate behaviour mode. Behaviour can now be configured to either dim most pages or ignore most pages, leaving them un-dimmed.

The right-click context menu option will determine whether a web page behaves differently than the current mode.

Verze 1.1.1-signed 6.0 kB Podporuje Firefox 13.0 a novější

Improved unloading and firefox version compatibility.

Verze 1.0.1-signed 6.0 kB Podporuje Firefox 13.0 a novější

Toggle dimming for specific domains using a context (right click) menu. Domains toggled from private browsing windows will not be saved to the configuration file.

Improved loading and unloading.

Verze 0.4.1-signed 3.7 kB Podporuje Firefox 13.0 a novější

Improved loading/unloading.

Verze 0.3.1-signed 3.7 kB Podporuje Firefox 13.0 a novější

Verze 0.1.1-signed 2.6 kB Podporuje Firefox 13.0 a novější