Historie verzí doplňku Deutsches Wörterbuch (de-DE), alte Rechtschreibung

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 3.0.1 1005.6 KiB Podporuje Firefox pro Android 12.0 - *, Firefox 3.0 - *, Mobilní 5.0 - 40.0, SeaMonkey 2.0 - 2.46, Thunderbird 3.0 - 49.0

Verze 2.1.8 869.5 KiB Podporuje Firefox pro Android 12.0 - 38.0, Firefox 3.0 - 40.*, Mobilní 5.0 - 38.0, SeaMonkey 2.0 - 2.35, Thunderbird 3.0 - 38.0

Verze 2.1.6 869.5 KiB Podporuje Firefox pro Android 12.0 - 21.0a1, Firefox 3.0 - 21.0a1, Mobilní 5.0 - 21.0a1, SeaMonkey 2.0 - 2.18a1, Thunderbird 3.0 - 21.0a1

Verze 2.0.2 871.0 KiB Podporuje Firefox pro Android 12.0 - 21.0a1, Firefox 3.0 - 21.0a1, Mobilní 5.0 - 21.0a1, SeaMonkey 2.0 - 2.18a1, Thunderbird 3.0 - 21.0a1