deník.cz 1.0.31

Zásady ochrany osobních údajů

Tato aplikace neshromažďuje, nepoužívá, neukládá a neposkytuje žádné informace o uživateli ani žádné jiné osobě.

Zpět na deník.cz…