Historie verzí doplňku Custom History Deleter

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1 4.8 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Verze 1.0 4.8 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější