Historie verzí doplňku Custom History Deleter

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1.1-signed.1-signed 9.4 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 56.*

Verze 1.0.1-signed.1-signed 9.4 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 28.*