Historie verzí doplňku Curiyo

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1 248.5 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

improved functioning on specific websites

Verze 1.0.0 245.9 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 0.9.2 245.9 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 0.9.1 245.9 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

pre release version

Verze 0.5.1 245.9 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější