Historie verzí doplňku Classic Toolbar Buttons

133 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.4.0beta6 434.3 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.25 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[Fx29+] support for "Throbber Restored" add-on v1.0

Verze 1.4.0beta5 433.9 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.25 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[fix Fx29+] Firefox Aurora/Nightly/29Beta8 (20140415) broke custom large bf button

Verze 1.4.0beta4 433.9 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.25 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[change Fx29+] support for CTRs new 'history menu' button (CTR 1.1.9beta7+)

Verze 1.4.0beta3 433.8 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.25 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[fix Fx30+] stetched nav-bar button icons

Verze 1.4.0beta2 434.0 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[fix Fx31+] latest Nightly broke some nav-bar button icons

Verze 1.4.0beta1 433.7 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[fix Fx 29+] AIOS toolbar buttons option: bookmarks, history, downloads buttons
[change Fx29+] zoom controls on nav-bar + small view

Verze 1.3.9 433.6 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[new Fx] option: SVG colors from "SVG Colors" theme (thanks to patrickjdempsey) *

[fix Fx29+] small button view: toolbarbutton-menu-dropmarker position
[fix Fx29+] urlbar radius settings for CTRs mov. b/f button and CTRs/CTBs small button view
[fix Fx29+] custom b/f icons + b/f button on Fx29b4, Nightly/Aurora 20140401+
[fix Fx29+] custom b/f icons + RTL locales
[fix Fx29+] custom large b/f icons + CTRs movable b/f button
[fix Fx31+] Nightly broke keyhole reference for CTRs movable b/f button

[fix Fx29+] custom back/forward buttons opacity glitch

[fix Fx29+] sidebar button icon on toolbar palette
[fix Fx29+] back/forward button: issues with rtl locales
[fix Fx29+] CTRs back-forward dropmarker + some CTB settings

[change Fx/SM] updated Fx29+ icon sets to latest nightly changes
[change Fx30+] updated icon sets for new sidebar button
[change Fx29+] many other tweaks


* This option colorizes current toolbar icons. To achieve the best result it is
recommended to use a dark main icon set as base, but it will change other sets too.

Verze 1.3.9beta8 433.6 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[fix Fx29+] small button view: toolbarbutton-menu-dropmarker position
[fix Fx29+] urlbar radius settings for CTRs mov. b/f button and CTRs/CTBs small button view
[change Fx29+] other minor tweaks

Verze 1.3.9beta7 433.4 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[fix Fx29+] custom b/f icons + b/f button on Fx29b4, Nightly/Aurora 20140401+
[fix Fx29+] custom b/f icons + RTL locales

Verze 1.3.9beta6 433.3 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[fix Fx29+] custom large b/f icons + CTRs movable b/f button

Verze 1.3.9beta5 432.1 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[fix Fx31] Nightly broke keyhole reference for CTRs movable b/f button

Verze 1.3.9beta4 431.2 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[new Fx] option: SVG colors from "SVG Colors" theme (thanks to patrickjdempsey)
This option colorizes current toolbar icons. To achieve the best result it is recommended to use a dark main icon set as base, but it will change other sets too.

Verze 1.3.9beta3 428.5 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[fix Fx29+] custom back/forward buttons opacity glitch

Verze 1.3.9beta2 429.6 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[change Fx/SM] updated Fx29+ icon sets to latest nightly changes

[fix Fx29+] sidebar button icon on toolbar palette

Verze 1.3.9beta1 430.3 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[fix Fx29+] back/forward button: issues with rtl locales

[fix Fx29+] CTRs back-forward dropmarker + some CTB settings

[change Fx30+] updated icon sets for new sidebar button

Verze 1.3.8 432.5 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[new Fx/Sm] Fx30+ (Windows 8) iconset

[fix Fx29+] small nav-bar buttons + 'Extension options menu' add-on: button size

[fix Fx29+] large nav-bar buttons + CTRs mov. back-forward: icon size *

[fix Fx29+] CTRs star-button + small button view

[fix Fx29+] CTRs star-button + custom icon sets

[fix Fx29+] Bookmarks menu popup position

[change Fx29+] panel popup positions for nav-bar buttons

[change] updated French translation (thanks to BlackJack)


* CTR 1.1.5beta2+ required

Verze 1.3.8pre2 425.4 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[fix Fx29+] small nav-bar buttons + 'Extension options menu' add-on: button size

[fix Fx29+] large nav-bar buttons + CTRs mov. back-forward: icon size *

[change Fx29+] panel popup positions for nav-bar button

* CTR 1.1.5beta2+ required

Verze 1.3.8pre1 425.2 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[fix Fx29+] CTRs star-button + small button view

[fix Fx29+] CTRs star-button + custom icon sets

[fix Fx29+] Bookmarks menu popup position

[change] updated French translation (thanks to BlackJack)

Verze 1.3.7 423.2 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[fix Fx] support for social services Facebook buttons on nav-bar

[fix Fx] tweaked 'restore hiddden forward button' option

[change Fx29+] removed separator before PanelUI button

[change Fx29+] large nav-bar button option + panel ui menu

[change Fx29+] updated all icon sets to support Australis email button icon

Verze 1.3.7pre3 423.3 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[fix Fx] support for social service Facebook buttons on nav-bar

[change Fx29+] removed separator before PanelUI button

[change Fx29+] large nav-bar button option + panel ui menu

Verze 1.3.7pre2 422.9 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[fix Fx] tweaked 'restore hiddden forward button' option

Verze 1.3.7pre1 422.9 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[change Fx29+] updated all icon sets to support Australis email button icon

Verze 1.3.6 419.6 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[new Fx/Sm] default Fx 29+ Windows icon sets (def., inv., non-Aero, silver)

[new Fx29+] option to style buttons on CTRs 'additional toolbar'

[fix Fx29+] style buttons on CTRs add-on bar

[change Fx29+] automatically style Fx29+ nav-bar buttons on first install

[change Fx29+] improved support for CTRs back-forward button & dropmarker *

[change Fx29+] updated tabview button for all button sets

[change Fx26+] hidden downloads window option (not available anymore)

* Place CTRs 'back-forward-dropmarker' after CTRs 'back-forward-button' to
connect them.

Verze 1.3.6pre1 419.3 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[new Fx/Sm] default Fx 29+ Windows icon sets (def., inv., non-Aero, silver)

[new Fx29+] option to style buttons on CTRs 'additional toolbar'

[fix Fx29+] style buttons on CTRs add-on bar

[change Fx29+] automatically style Fx29+ nav-bar buttons on first install

[change Fx29+] updated tabview button for all button sets

[change Fx29+] improved support for CTRs back-forward button & dropmarker *
* Place CTRs 'back-forward-dropmarker' after CTRs 'back-forward-button' to
connect them.

Verze 1.3.5 395.2 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[fix Australis] hidden forward button on nightly builds

[change Australis] support for 'star button in urlbar' add-on

[change] dropped support for older application versions

[change Australis] button style for a few non-default buttons

[change Australis] custom back forward button option *

* all variations (pre-Australis / Australis large / Australis small)
have to be selected manually now.

Verze 1.3.5pre4 395.2 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[fix Australis] excluded star button from nav-bars height, width and space settings

Verze 1.3.5pre3 394.7 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[Fx Australis] support for 'star button in urlbar' add-on when on small button view

Verze 1.3.5pre2 394.6 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[Fx Australis] support for 'star button in urlbar' add-on.

CTBs icon sets do not override 'star button icon in urlbar' anymore.

Verze 1.3.5pre1 394.5 KB Podporuje Firefox 24.0 a novější, SeaMonkey 2.20 a novější, Thunderbird 24.0 a novější

[fix Australis] hidden forward button on nightly builds

[change] dropped support for older application versions

[change Australis] button style for a few non-default buttons

[change Australis] custom back forward button option *

* all variations (pre-Australis / Australis large / Australis small) have to be selected now manually.

Verze 1.3.4 395.5 KB Podporuje Firefox 16.0 a novější, SeaMonkey 2.13 a novější, Thunderbird 16.0 a novější

[new Fx/Tb/Sm] French translation (thanks to BlackJack)

[new Fx/Sm] Mozilla Firebird icon set

[fix Fx] custom back-forward button for small icon view (pre-Australis Fx)

[fix Fx] support for new email button

[fix Fx] fullscreen window controls on navbar

[fix Australis] zoom controls toolbar appearance

[fix Australis] edit controls toolbar appearance

[fix Australis] bookmarks menu button appearance with icon sets

[fix Australis] panel menu appearance: icon sets should not change large buttons inside panel menu

[fix Australis] support for CTRs combined reload/stop button (CTR v1.0.1.20131128+ required!)

[fix Australis] nav-bar: toolbars could change order for no reason