Historie verzí doplňku CouponsHelper

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.0.0.0 161.2 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 a novější, Firefox 48.0 a novější

This is a full rewrite of the CouponsHelper add-on, now based on the WebExtensions API.