Historie verzí doplňku Coupons at Checkout

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.4.1 231.9 KB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.3 232.7 KB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Updated to support more websites.

Verze 1.2 219.2 KB Podporuje Firefox 16.0 a novější

Verze 1.0.1 219.0 KB Podporuje Firefox 14.0 a novější