Historie verzí doplňku Coupons at Checkout

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.4.1.1-signed 231.9 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 1.3.1-signed 232.7 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Updated to support more websites.

Verze 1.2.1-signed 219.2 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější

Verze 1.0.1.1-signed 219.0 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější