Historie verzí doplňku CouchPotato

10 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.2.0 95.4 KiB Podporuje Firefox 38.0 a novější

Update to support Firefox Electrolysis (https://wiki.mozilla.org/Electrolysis)

Verze 1.1.4 86.4 KiB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Simplified styling

Verze 1.1.3.1-signed 94.5 KiB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Add button not fully clickable

Verze 1.1.2.1-signed 94.5 KiB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Give feedback when getting movie info failed

Verze 1.1.0.1-signed 94.4 KiB Podporuje Firefox 17.0 a novější

- Firefox 34+ compatibility

Verze 1.0.2.1-signed 97.3 KiB Podporuje Firefox 8.0 a novější

Fixed issue where categories weren't retrieved properly.

Verze 1.0.1.1-signed 97.8 KiB Podporuje Firefox 8.0 a novější

Small popup creation optimizations

Verze 0.9.9.1-signed 130.3 KiB Podporuje Firefox 8.0 a novější

- Fixed always showing "already in library"
- Show loader while getting movie information

Verze 0.9.7.1-signed 130.1 KiB Podporuje Firefox 8.0 a novější

Some sites (with movie info) caused the browser to crash. Should be fixed now.

Verze 0.9.4.1-signed 129.1 KiB Podporuje Firefox 8.0 a novější

Add shortcut
Reload current movie tabs after install