Historie verzí doplňku Corrector orthographic de interlingua

6 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 6.0 185.2 kB Podporuje Firefox 3.0 - 43.0, Mobilní 1.0b1 - 40.0, SeaMonkey 1.1 - 2.41, Thunderbird 3.1 - 43.*

Verze 5.0 136.1 kB Podporuje Firefox 3.0 - 28.0, Mobilní 1.0b1 - 28.0, SeaMonkey 1.1 - 2.25, Thunderbird 3.1 - 28.0

Verze 4.0 127.3 kB Podporuje Firefox 3.0 - 24.0, Mobilní 1.0b1 - 24.0, SeaMonkey 1.1 - 2.21, Thunderbird 3.1 - 24.0

Verze 3.0 114.7 kB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 21.*, Firefox 3.0 - 21.*, Mobilní 1.0b1 - 21.*, SeaMonkey 1.1 - 2.18.*, Thunderbird 3.1 - 21.*

- Inclusion de nove regulas e addition de c. 1500 vocabulos.

Verze 2.0 108.5 kB Podporuje Firefox 3.0 - 15.*, Mobilní 1.0b1 - 15.*, SeaMonkey 1.1 - 2.12, Thunderbird 3.1 - 15.*

Verze 1.0 85.0 kB Podporuje Firefox 3.0 - 8.0a1, Mobilní 1.0b1 - 4.0b2pre, SeaMonkey 1.1a - 2.5a1, Thunderbird 2.0a1 - 6.*