Copy Plain Text 2 1.2.1

od Leszek Życzkowski

Kopíruje vybraný text bez formátování.