Historie verzí doplňku Copy goo.gl URL

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1 191.5 kB Podporuje Firefox 4.0b7 a novější

Added a new icon.
A new button in the addon bar was implemented.
You can now right click on links and shorten them.

Verze 0.9.2 190.5 kB Podporuje Firefox 4.0b7 a novější

Fixes issues found when the addon was initially reviewed.
(If a URL contained " or \ it would break)

Verze 0.9 190.5 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější