Historie verzí doplňku Copy All Links

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.3.1.1-signed.1-signed 15.9 KiB Podporuje Firefox 10.0 a novější

Fixed compatibility issue: Copying links in selection now works again.
Updated file sharing sites list.

Verze 1.3.1-signed.1-signed 15.8 KiB Podporuje Firefox 10.0 a novější

Added multiple tab support.
Fixed minor bugs.

Verze 1.2.1-signed.1-signed 15.3 KiB Podporuje Firefox 10.0 a novější

Updated file sharing sites list.
"All Download Links" menu item is replaced with two different menu items: "Direct File Links" and "Links to File Sharing Sites"

Verze 1.1.1-signed.1-signed 14.5 KiB Podporuje Firefox 10.0 a novější

Moved menu elements into a submenu.
New feature: It can now also copy links on the page which aren't clickable.
Added options window.
Added option: Copy only clickable links.
Improved feature: It can now recognize 213 different file extensions as direct download links.
Improved localization: Non-English users see the extension name and description in their own language.

Verze 1.0.2.1-signed.1-signed 10.3 KiB Podporuje Firefox 10.0 a novější

Fixed compatibility issues with Firefox 22.0.