Historie verzí doplňku Cool Youtube Lyrics

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze final-09-12-13.rev481 61.6 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější

bug fixes

Verze final-09-12-13.rev480 222.5 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější

Critical bug fixes

Verze initial.rev440 222.1 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější

Now using google custom search api directly instead of YQL table.
Fix for settings button not getting displayed.
Fix for no lyrics found.

Verze initial.rev404 220.3 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější