Historie verzí doplňku Cool Youtube Lyrics

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze final-09-12-13.rev481.1-signed.1-signed 66.0 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější

bug fixes

Verze final-09-12-13.rev480.1-signed.1-signed 231.3 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější

Critical bug fixes

Verze initial.rev440.1-signed.1-signed 230.8 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější

Now using google custom search api directly instead of YQL table.
Fix for settings button not getting displayed.
Fix for no lyrics found.

Verze initial.rev404.1-signed.1-signed 229.1 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější