Historie verzí doplňku Cookie Time

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 4.1-signed 13.5 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

Version 4 has easier access to Cookie Time. There's a menu item on the tools menu, and new users will see a message leading them to the options page.

Verze 3.1-signed 12.7 kB Podporuje Firefox 25.0 a novější

Verze 2.1-signed 12.4 kB Podporuje Firefox 25.0 a novější