Historie verzí doplňku Content Scrollbar

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3.0 37.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0a a novější

Verze 0.2.0 11.3 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější

1. Added the toolbar button.
2. Added support for 'minimized' markers.
3. Marker Arrows are in SVG instead of canvas
4. Fixed: AMO code review issues.

Verze 0.1.0 10.2 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější