Historie verzí doplňku Clip to OneNote (Legacy Edition)

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 4.0.rev658.1-signed.1-signed 207.9 KiB Podporuje Firefox 19.0 - 56.*

* Fixed error in start-up for some user

Verze 4.0.rev657.1-signed.1-signed 232.2 KiB Podporuje Firefox 19.0 - 29.*

Updated to SDK 1.14

Verze 4.0.rev649.1-signed.1-signed 205.5 KiB Podporuje Firefox 18.0 - 20.*

* Made it with add-on sdk so no restart is required
* External Internal CSS is supported along with in-line CSS