Historie verzí doplňku Enable Click to Play

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.11.1.1-signed 69.4 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Repacked with the SDK version 1.14

Verze 0.11.1-signed 54.3 kB Podporuje Firefox 13.0 a novější

restores default setting on uninstall