Historie verzí doplňku Click to Play per-element

17 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3.2.1-signed 8.5 kB Podporuje Firefox 38.0 a novější

Verze 0.3.1.1-signed 4.3 kB Podporuje Firefox 36.0 a novější

better unloading of add-on

Verze 0.3.0.1-signed 3.9 kB Podporuje Firefox 35.0 a novější

Added "Hide plugin notifications" setting

Verze 0.2.9.1-signed 3.3 kB Podporuje Firefox 35.0 a novější

Verze 0.2.8.1-signed 3.5 kB Podporuje Firefox 35.0 a novější

Now the add-on will block the "hidden plugin" notification bar.

Verze 0.0.8.1-signed 3.0 kB Podporuje Firefox 35.0 a novější

New working version (compatible with e10s mode)

Verze 0.0.7.1-signed 3.8 kB Podporuje Firefox 24.0a1 a novější

(+) Firefox 35+ (does not work with e10s )

Verze 0.0.6.1-signed 3.0 kB Podporuje Firefox 35.0a1 a novější

does not work with e10s

Verze 0.0.4b45 11.0 kB Podporuje Firefox 24.0a1 a novější

unused part deleted

Verze 0.0.4b40 11.5 kB Podporuje Firefox 24.0a1 a novější

"empty" locale deleted

Verze 0.0.4b36 11.8 kB Podporuje Firefox 24.0a1 a novější

(x) fix "styles.useOldCSS"

Verze 0.0.4b35 11.8 kB Podporuje Firefox 24.0a1 a novější

return:
to b18 implementation
(+) showPluginUIEvenIfItsTooBig

Verze 0.0.4b34 11.6 kB Podporuje Firefox 24.0a1 a novější

"hidePluginNotifications"
changed to
"styles.hidePluginNotifications"

removed:
(-) showPluginUIEvenIfItsTooBig
(-) replaceExistingCodeToggle
(-) CtPpeImplementation

Verze 0.0.4b18 12.3 kB Podporuje Firefox 24.0a1 a novější

about:config?filter=extensions.uaSad@ClickToPlayPerElement
upd: + css from Hide Plugin Notifications

Verze 0.0.3.20130818.1-signed 3.5 kB Podporuje Firefox 24.0a1 a novější

(+) Restore the "lightweight"

Verze 0.0.2.20130728.1-signed 2.8 kB Podporuje Firefox 24.0a1 a novější

(*) strict mode off ("use strict";)

Verze 0.0.1.20130722.1-signed 2.8 kB Podporuje Firefox 24.0a1 a novější